صفحه اصلی    فهرست کتابهای انتشارات    راهنمای خرید کتاب     همکاری با انتشارات     ارتباط با انتشارات
    کامپیوتر     مکانیک     ریاضیات     شیمی     فیزیک     برق - الکترونیک     عمومی     افست     کتابهای در حال انتشار
 

کتابهای چاپ شده در زمینه کامپیوتر

نام کتاب تآلیف ترجمه / تآلیف ویراست نوبت
چاپ
سال
چاپ
تعداد
صفحات
اصول امنیت برای تجارت الکترونیکی وسنا هسلر دکتر آرش حبیبی لشکری
مهندس یاشار علی محمدزاده
مهندس محمدتقی فرامرزی
اول اول 1396 312
طراحی و ساخت شبکه‌های بی‌سیم جفری ویت
رندی هایسر
جکی توکر
آلیسیا نیلی
مهندس فرناز تقی‌زاده کورایم اول دوم 1395 216
سیستم‌های پرداخت الکترونیکی برای تجارت الکترونیکی دونال اوماهونی
مایکل پیرس
هیتش تواری
مهندس محمدتقی فرامرزی - مهندس الهام فلاحیان مهرجردی اول دوم 1396 256
جاسوس افزار و آگهی افزار جان آیکوک دکتر بابک بشری راد
دکتر آرش حبیبی لشکری
اول اول 1395 144
اصول و مبانی امنیت شبکه (کاربردها و استانداردها)
به انضمام پاسخ کلیه پرسشها و مسائل
ویلیام استالینگز دکتر آرش حبیبی لشکری
مهندس نسرین بدیع
مهندس فرناز توحیدی
پنجم دوم 1396 480
تشریح جامع مسائل شبکه‌های کامپیوتری با دیدگاه بالا به پایین جیمز اف. کراس
کیت دبلیو. راس
مهندس آرش حبیبی لشکری ششم اول 1392 64
تشریح جامع مسائل هوش مصنوعی رویکردی نوین استوارت راسل
پیتر نورویگ
مهندس ملیحه شبان‌زاده
مهندس محمدتقی فرامرزی
دوم و سوم دوم 1394 248
تشریح جامع مسائل شبکه‌های کامپیوتری با دیدگاه بالا به پایین جیمز اف. کراس
کیت دبلیو. راس
مهندس آرش حبیبی لشکری پنجم اول 1391 224
تشریح جامع مسائل اصول و مبانی امنیت شبکه(کاربردها و استاندارها) ویلیام استالینگز مهندس آرش حبیبی لشکری چهارم اول 1391 120
تشریح جامع مسائل شبکه‌های کامپیوتری آندرو اس. تننباوم
دیوید ج. ودرال
مهندس آرش حبیبی لشکری چهارم و پنجم دوم 1391 200

    2014, All right reserved, Designed By olomIRAN