صفحه اصلی    فهرست کتابهای انتشارات    راهنمای خرید کتاب     همکاری با انتشارات     ارتباط با انتشارات
    کامپیوتر     مکانیک     ریاضیات     شیمی     فیزیک     برق - الکترونیک     عمومی     افست     کتابهای در حال انتشار
 

کتابهای عمومی چاپ شده

نام کتاب تآلیف ترجمه / تآلیف ویراست نوبت
چاپ
سال
چاپ
تعداد
صفحات
راهنمای شرکت در آزمون‌های استخدامی مهندس فاطمه پورباقی اول 1392 432
راهنمای شرکت در آزمون‌های استخدامی بانکها مهندس فاطمه پورباقی اول 1392 476

    2014, All right reserved, Designed By olomIRAN