صفحه اصلی    فهرست کتابهای انتشارات    راهنمای خرید کتاب     همکاری با انتشارات     ارتباط با انتشارات
    کامپیوتر     مکانیک     ریاضیات     شیمی     فیزیک     برق - الکترونیک     عمومی     افست     کتابهای در حال انتشار
 

کتابهای چاپ شده

نام کتاب تآلیف ترجمه / تآلیف ویراست نوبت
چاپ
سال
چاپ
تعداد
صفحات
تشریح جامع مسائل فیزیک حالت جامد اشكرافت
مرمين
كيتل
مسعود اميری فارسانی اشكرافت – مرمين(ويراست اول) كيتل( ويراست هشتم) اول 1395 216
تشریح جامع مسائل آشنایی با الکترودینامیک دیوید جی. گریفیتس زهره موسوی سوم و چهارم اول 1394 280
فرهنگ تشریحی لغات و اصطلاحات فیزیک مک گروهیل(دوسویه) هیأت مؤلفان و ویراستاران انتشارات مک گروهیل محدثه صابر دوم دوم 1393 584

    2014, All right reserved, Designed By olomIRAN