صفحه اصلی    فهرست کتابهای انتشارات    راهنمای خرید کتاب     همکاری با انتشارات     ارتباط با انتشارات
    کامپیوتر     مکانیک     ریاضیات     شیمی     فیزیک     برق - الکترونیک     عمومی     افست     کتابهای در حال انتشار
 

کتابهای چاپ شده در زمینه مکانیک

نام کتاب تآلیف ترجمه / تآلیف ویراست نوبت
چاپ
سال
چاپ
تعداد
صفحات
تشریح جامع مسایل مکانیک مهندسی دینامیک جی. ال. مریام
ال. جی. کریگ
مهندس ادريس غلامي
مهندس البرز میرزابیگیی
هفتم دوم 1395 480
تشریح جامع مسایل مکانیک برداری برای مهندسان - استاتیک فردیناند پی. بیر
ای. راسل جانستون
دیوید اف. مازورک
فیلیپ جی. کورنول
حمیدرضا رضازاده ‌خراسانی دهم اول 1395 584
تشریح جامع مسائل مكانيك مهندسي استاتيك جی. ال. مريام
ال. جی. كريگ
مهندس آرش سيفي
مهندس ادريس غلامي
هفتم پنجم 1396 384
تشریح جامع مسائل مقاومت مصالح – جلد (1) فردیناند پی. بیر
ای. راسل جانستون
جان تی. دی ولف
دیوید اف. مازورک
مهندس راهب غلامي
مهندس ادريس غلامي
ششم ششم 1396 352
تشریح جامع مسائل مقاومت مصالح – جلد (1) فردیناند پی. بیر ای. راسل جانستون
جان تی. دی ولف
دیوید اف. مازورک
مهندس راهب غلامي
مهندس ادريس غلامي
پنجم اول 1393 352
تشریح جامع مسائل مقاومت مصالح – جلد (2) فردیناند پی. بیر
ای. راسل جانستون
جان تی. دی ولف
دیوید اف. مازورک
مهندس راهب غلامي
مهندس ادريس غلامي
ششم چهارم 1395 312
تشریح جامع مسائل مقاومت مصالح – جلد (2) فردیناند پی. بیر
ای. راسل جانستون
جان تی. دی ولف
دیوید اف. مازورک
مهندس راهب غلامي
مهندس ادريس غلامي
پنجم اول 1392 312

    2014, All right reserved, Designed By olomIRAN