صفحه اصلی    فهرست کتابهای انتشارات    راهنمای خرید کتاب     همکاری با انتشارات     ارتباط با انتشارات
    کامپیوتر     مکانیک     ریاضیات     شیمی     فیزیک     برق - الکترونیک     عمومی     افست     کتابهای در حال انتشار
 

فهرست کتابهای انتشارات

نام کتاب تآلیف ترجمه / تآلیف ویراست نوبت
چاپ
سال
چاپ
تعداد
صفحات
تشریح جامع مسائل مكانيك مهندسي استاتيك جی. ال. مريام
ال. جی. كريگ
مهندس آرش سيفي
مهندس ادريس غلامي
هفتم دوم 1393 384
تشریح جامع مسائل مقاومت مصالح – جلد (1) فردیناند پی. بیر ای. راسل جانستون
جان تی. دی ولف
دیوید اف. مازورک
مهندس راهب غلامي
مهندس ادريس غلامي
پنجم اول 1393 352
تشریح جامع مسائل مقاومت مصالح – جلد (2) فردیناند پی. بیر
ای. راسل جانستون
جان تی. دی ولف
دیوید اف. مازورک
مهندس راهب غلامي
مهندس ادريس غلامي
پنجم اول 1392 312
تشریح جامع مسائل مقاومت مصالح – جلد (1) فردیناند پی. بیر
ای. راسل جانستون
جان تی. دی ولف
دیوید اف. مازورک
مهندس راهب غلامي
مهندس ادريس غلامي
ششم دوم 1393 352
تشریح جامع مسائل مقاومت مصالح – جلد (2) فردیناند پی. بیر
ای. راسل جانستون
جان تی. دی ولف
دیوید اف. مازورک
مهندس راهب غلامي
مهندس ادريس غلامي
ششم اول 1392 312
تشریح جامع مسائل شیمی‌فیزیک - جلد(1) ایرا ان. لوین دکتر علیرضا خورشیدی حسینی
پریسا رحیمی
ششم اول 1392 184
تشریح جامع مسائل شیمی‌فیزیک - جلد(2) ایرا ان. لوین دکتر علیرضا خورشیدی حسینی
پریسا رحیمی
ششم سوم 1393 216
کتاب جامع فرمول‌ها و جداول ریاضی جان لیو
مورای ر. اشپیگل
مهندس محمدتقی فرامرزی سوم دوم 1391 280
تشریح جامع مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال (قسمت اول - جلد1) جیمز استوارت احسان حمزۀ
الناز حمزۀ
ششم اول 1392 512
فرهنگ تشریحی لغات و اصطلاحات فیزیک مک گروهیل(دوسویه) هیأت مؤلفان و ویراستاران انتشارات مک گروهیل محدثه صابر دوم دوم 1393 584
تشریح جامع مسائل تحليل و طراحي مدارهاي مجتمع آنالوگ پل آر. گري
پل ج. هورست
استفان اچ. لوييس
رابرت جي. ماير
مهندس رسول فتحي‌پور پنجم اول 1391 416
اصول و مبانی امنیت شبکه (کاربردها و استانداردها)
به انضمام پاسخ کلیه پرسشها و مسائل
ویلیام استالینگز دکتر آرش حبیبی لشکری
مهندس نسرین بدیع
مهندس فرناز توحیدی
پنجم اول 1393 480
تشریح جامع مسائل شبکه‌های کامپیوتری آندرو اس. تننباوم
دیوید ج. ودرال
مهندس آرش حبیبی لشکری چهارم و پنجم دوم 1391 200
تشریح جامع مسائل اصول و مبانی امنیت شبکه(کاربردها و استاندارها) ویلیام استالینگز مهندس آرش حبیبی لشکری چهارم اول 1391 120
تشریح جامع مسائل شبکه‌های کامپیوتری با دیدگاه بالا به پایین جیمز اف. کراس
کیت دبلیو. راس
مهندس آرش حبیبی لشکری پنجم اول 1391 224
تشریح جامع مسائل هوش مصنوعی رویکردی نوین استوارت راسل
پیتر نورویگ
مهندس ملیحه شبان‌زاده
مهندس محمدتقی فرامرزی
دوم و سوم اول 1391 248
تشریح جامع مسائل شبکه‌های کامپیوتری با دیدگاه بالا به پایین جیمز اف. کراس
کیت دبلیو. راس
مهندس آرش حبیبی لشکری ششم اول 1392 64
راهنمای شرکت در آزمون‌های استخدامی مهندس فاطمه پورباقی اول 1392 432
راهنمای شرکت در آزمون‌های استخدامی بانکها مهندس فاطمه پورباقی اول 1392 476
Fundamental of Physics-volume1 David Halliday
Robert Resnick
Jearl Walker
Tenth اول 1393 688
Fundamental of Physics-volume2 David Halliday
Robert Resnick
Jearl Walker
Tenth اول 1393 840
Principles of GENERAL CHEMISTRY- VOLUME1 Martin S. Silberberg Second دوم 1393 424
Principles of GENERAL CHEMISTRY- VOLUME2 Martin S. Silberberg Second دوم 1393 520
Computer Networking :A Ttop-Down Approach James F. Kurose
Keith W. Ross
Sixth اول 1393 888
Fundamentals of Thermodynamics Claus Borgnakke
Richard E. Sonntag
Eighth اول 1393 914
INTRODUCTION TO ELECTRODYNAMICS David J. Griffiths Fourth اول 1393 622
Mechanics of Materials Ferdinand P. Beer
E. Russell Johnston
John DeWolf
David Mazurek
Sixth اول 1393 834
Microwave Engineering David M. Pozar Fourth اول 1393 752
Fundamentals of Fluid Mechanics Bruce R. Munson
Theodore H. Okiishi
Wade W. Huebsch
Alric P. Rothmayer
Seventh اول 1393 792
Engineering Mechanics Statics J. L. meriam, L. G. Kraige Seventh اول 1393 546

    2014, All right reserved, Designed By olomIRAN