صفحه اصلی    فهرست کتابهای انتشارات    راهنمای خرید کتاب     همکاری با انتشارات     ارتباط با انتشارات
    کامپیوتر     مکانیک     ریاضیات     شیمی     فیزیک     برق - الکترونیک     عمومی     افست     کتابهای در حال انتشار
 

کتابهای چاپ شده در زمینه شیمی

نام کتاب تآلیف ترجمه / تآلیف ویراست نوبت
چاپ
سال
چاپ
تعداد
صفحات
تشریح جامع مسائل شیمی‌فیزیک - جلد(1) ایرا ان. لوین دکتر علیرضا خورشیدی حسینی
پریسا رحیمی
ششم اول 1392 184
تشریح جامع مسائل شیمی‌فیزیک - جلد(2) ایرا ان. لوین دکتر علیرضا خورشیدی حسینی
پریسا رحیمی
ششم سوم 1393 216

    2014, All right reserved, Designed By olomIRAN