صفحه اصلی    فهرست کتابهای انتشارات    راهنمای خرید کتاب     همکاری با انتشارات     ارتباط با انتشارات
    کامپیوتر     مکانیک     ریاضیات     شیمی     فیزیک     برق - الکترونیک     عمومی     افست     کتابهای در حال انتشار
 


نام کتاب:
تشریح جامع مسائل شیمی‌فیزیک - جلد(2)

نویسنده :
ایرا ان. لوین

ویراست:
ششم

مترجم و مولف:
دکتر علیرضا خورشیدی حسینی
پریسا رحیمی

سال نشر:
1392

شابک:
978-964-2750-24-5

نوبت چاپ:
اول

تعداد صفحات:
216

فهرست:
فصل نهم: محلول‌ها
فصل دهم: محلول‌های ایده‌آل
فصل یازدهم: واکنش تعادلی در سیستم‌های ایده‌آل
فصل دوازدهم: تعادل فازی در سیستم‌های چندجزئی
فصل سیزدهم: سیستم‌های الکتروشیمیایی
فصل چهاردهم: نظریه جنبشی گازها
فصل پانزدهم: فرایندهای انتقالی
فصل شانزدهم: سینتیک واکنش‌هابازگشت به لیست کتابها

    2014, All right reserved, Designed By olomIRAN