صفحه اصلی    فهرست کتابهای انتشارات    راهنمای خرید کتاب     همکاری با انتشارات     ارتباط با انتشارات
    کامپیوتر     مکانیک     ریاضیات     شیمی     فیزیک     برق - الکترونیک     عمومی     افست     کتابهای در حال انتشار
 


نام کتاب:
تشریح جامع مسائل شیمی‌فیزیک - جلد(1)

نویسنده :
ایرا ان. لوین

ویراست:
ششم

مترجم و مولف:
دکتر علیرضا خورشیدی حسینی
پریسا رحیمی

سال نشر:
1392

شابک:
978-964-2750-35-1

نوبت چاپ:
اول

تعداد صفحات:
184

فهرست:
فصل اول: ترمودینامیک
فصل دوم: قانون اول ترمودینامیک
فصل سوم: قانون دوم ترمودینامیک
فصل چهارم: تعادل مادی
فصل پنجم: توابع ترمودینامیکی استاندارد واکنش
فصل ششم: تعادل واکنشی در مخلوط‌های گاز ایده‌آل
فصل هفتم: معادلات فازی تك جزئی و سطوح
فصل هشتم: گازهای حقیقیبازگشت به لیست کتابها

    2014, All right reserved, Designed By olomIRAN