صفحه اصلی    فهرست کتابهای انتشارات    راهنمای خرید کتاب     همکاری با انتشارات     ارتباط با انتشارات
    کامپیوتر     مکانیک     ریاضیات     شیمی     فیزیک     برق - الکترونیک     عمومی     افست     کتابهای در حال انتشار
 


نام کتاب:
تشریح جامع مسائل شبکه های کامپیوتری

نویسنده :
آندرو اس. تننباوم - دیوید ج. ودرال

ویراست:
چهارم و پنجم

مترجم و مولف:
مهندس آرش حبیبی لشکری

سال نشر:
1391

شابک:
978-964-2750-28-3

نوبت چاپ:
دوم

فهرست:
فصل اول: مقدمات شبکه
فصل دوم:لایه فیزیکی
فصل سوم: لایه اتصال داده
فصل چهارم: لایه کنترل دسترسی میانی
فصل پنجم: لایه شبکه
فصل ششم: لایه انتقال
فصل هفتم:لایه برنامه کاربردی
فصل هشتم:امنیت شبکه
بخش دوم : پرسش و پاسخهای ویرایش پنجم
فصل اول: مقدمات شبکه
فصل دوم:لایه فیزیکی
فصل سوم: لایه اتصال داده
فصل چهارم: لایه کنترل دسترسی میانی
فصل پنجم: لایه شبکه
فصل ششم: لایه انتقال
فصل هفتم:لایه برنامه کاربردی
فصل هشتم:امنیت شبکه
ضمیمهبازگشت به لیست کتابها

    2014, All right reserved, Designed By olomIRAN