صفحه اصلی    فهرست کتابهای انتشارات    راهنمای خرید کتاب     همکاری با انتشارات     ارتباط با انتشارات
    کامپیوتر     مکانیک     ریاضیات     شیمی     فیزیک     برق - الکترونیک     عمومی     افست     کتابهای در حال انتشار
 


نام کتاب:
جاسوس افزار و آگهی افزار


نویسنده :
جان آیکوک

ویراست:
اول

مترجمین:
دکتر بابک بشری راد
دکتر آرش حبیبی لشکری


سال نشر:
1395

شابک:
978-964-2750-50-4

نوبت چاپ:
اول

فهرست و فایلهای ارائه کلیه فصول برای اساتید و دانشجویان : (با کلیک روی هر فصل فایل ارائه آن فصل را دانلود نمایید)
فصل اول: مقدمه
فصل دوم: رسیدن (نصب - راه اندازی)
فصل سوم: ماندگاری در محل (گریز از کشف - اجتناب از حذف)
فصل چهارم: کلیدنگاری (کلیدنگاری در فضای کاربری - روشهای مقابله با کلید نگاری - تایید هویت)
فصل پنجم: تلفن کردن به خانه )
فصل ششم: آگهی سازی (انواع آگهی - نیت و محتوا)
فصل هفتم: پیاده سازی آگهی (محل پیاده سازی - انتخاب کلید واژه ها - مسدود کردن آگهی)
فصل هشتم: ردیابی کاربران (کوکی ها - پروفایل کردن کاربران)
فصل نهم: جمع بندی)

ضمیمه الف: اعداد تصادفی و شبه تصادفی

روت کیت ها - کلید نگاری - گریز از کشف - جاسوس افزار و آگهی افزار


بازگشت به لیست کتابها

    2014, All right reserved, Designed By olomIRAN