صفحه اصلی    فهرست کتابهای انتشارات    راهنمای خرید کتاب     همکاری با انتشارات     ارتباط با انتشارات
    کامپیوتر     مکانیک     ریاضیات     شیمی     فیزیک     برق - الکترونیک     عمومی     افست     کتابهای در حال انتشار
 


نام کتاب:
مبانی امنیت شبکه (کاربردها و استانداردها)
به انضمام پاسخ کلیه پرسشها و مسائل

نویسنده :
ویلیام استالینگز

ویراست:
پنجم

مترجمین:
دکتر آرش حبیبی لشکری
مهندس نسرین بدیع
مهندس فرناز توحیدی

سال نشر:
1396

شابک:
978-964-2750-41-2

نوبت چاپ:
دوم

فهرست و فایلهای ارائه کلیه فصول برای اساتید و دانشجویان : (با کلیک روی هر فصل فایل ارائه آن فصل را دانلود نمایید)
فصل اول: مقدمه
بخش اول: رمزنگاري
فصل دوم: رمزگذاري متقارن و محرمانگی پیغام
فصل سوم: رمزنگاري کلید- عمومی و احرازهویت پیغام
بخش دوم: کاربردهاي امنیت شبکه
فصل چهارم: توزیع کلید و احرازهویت کاربر
فصل پنجم: کنترل دسترسی شبکه و امنیت محاسبات ابري
فصل ششم: امنیت لایه – انتقال
فصل هفتم: امنیت شبکه هاي بی سیم
فصل هشتم: امنیت پست الکترونیکی
فصل نهم: امنیت IP
بخش سوم: امنیت سیستم
فصل دهم: نرمافزار بد اندیش
فصل یازدهم: نفوذگران
فصل دوازدهم: دیوارهاي آتش
ضمایم:
ضمیمه الف: اعداد تصادفی و شبه تصادفی
ضمیمه ب: رمز جابجایی مضاعف
ضمیمه پ: لیست رمزهای عبور کرم موریس
ضمیمه ت: پاسخ تشریحی پرسشها و مسائل

مبانی امنیت شبکه - اصول و مبانی امنیت شبکه - مبانی امنیت شبکه استالینگز - اصول و مبانی امنیت شبکه استالینگز - مبانی امنیت شبکه (کاربردها و استانداردها) - اصول امنیت شبکه


بازگشت به لیست کتابها

    2014, All right reserved, Designed By olomIRAN