صفحه اصلی    فهرست کتابهای انتشارات    راهنمای خرید کتاب     همکاری با انتشارات     ارتباط با انتشارات
    کامپیوتر     مکانیک     ریاضیات     شیمی     فیزیک     برق - الکترونیک     عمومی     افست     کتابهای در حال انتشار
 


نام کتاب:
کتاب جامع فرمول‌ها و جداول ریاضی

نویسنده :
مورای ر. اشپیگل – جان لیو

ویراست:
چهارم و پنجم

مترجم :
مهندس محمدتقی فرامرزی

سال نشر:
1391

شابک:
978-964-2750-16-0

نوبت چاپ:
دوم

تعداد صفحات:
280

فهرست:
قسمت اول: فرمول‌ها
بخش اول: ثابت‌ها، حاصلضرب‌‌ها و فرمولهاي اوليه
بخش دوم: هندسه
بخش سوم: توابع اوليه غیر جبری
بخش چهارم: حساب دیفرانسیل و انتگرال
بخش پنجم: معادلات ديفرانسيل و آنالیز برداري
بخش ششم: سري‌ها
بخش هفتم: توابع خاص و چند جمله‌اي‌ها
بخش هشتم: تبديلات لاپلاس و فوريه
بخش نهم: توابع بيضوي و خاص متفرقه
بخش دهم: نامساوي‌ها و حاصلضرب‌هاي نامتناهی
بخش یازدهم: آمار و احتمال
بخش دوازدهم: روش‌هاي عددي
قسمت دوم: جداول
بخش اول: توابع لگاريتمي، مثلثاتي و نمايي
بخش دوم: تابع فاكتوريل و گاما ، ضرايب دوجمله‌اي
بخش سوم: توابع بسل
بخش چهارم: چندجمله‌اي‌هاي لژاندر
بخش پنجم: انتگرال‌هاي بيضوي
بخش ششم: جداول مالي
بخش هفتم: آمار‌ و احتمال
فهرست نشانه‌هاي ويژه و نمادهابازگشت به لیست کتابها

    2014, All right reserved, Designed By olomIRAN